BouwteamKwaliteitsimpulsDeLuttevanstart

Bouwteam De Lutte is een samenwerking tussen de Gemeente Losser en aannemer Dura Vermeer. Samen gaan wij de komende jaren aan de slag met de uitvoering van Kwaliteitsimpuls De Lutte. De kwaliteitsimpuls is een uitvoeringsprogramma met verschillende aandachtgebieden zoals de dorpsranden, entrees, Erve Boerrigter en Gastvrij de Lutte. Een belangrijk onderdeel is de herinrichting van het centrum en de Plechelmusstraat . Het ontwerp hiervoor mochten wij in de afgelopen jaren samen met ondernemers, inwoners en andere betrokkenen opstellen, in opdracht van de gemeente.

In 2021 is het ons gelukt om grote overeenstemming over de plannen te bereiken. Nu zijn wij aangehaakt bij het bouwteam om ons gedachtegoed te delen, de afspraken uit het proces te borgen, de beeldkwaliteit te bewaken en mee te denken in de nadere uitwerking. Gisteren nam Ramon Postma het bouwteam mee in de kwaliteitsimpuls voor de Lutte en de ontwerpvisie voor het centrum van De Lutte. Wij kijken uit naar een fijne samenwerking!