CentrumLosserDAG2/7Ambitie

Centrum Losser DAG 2/7 – Ambitie
Maar liefst zeven jaren hebben wij gewerkt aan de plannen voor het centrum van Losser en nu is het eerste deel opgeleverd! Wij zijn blij met een tevreden opdrachtgever en een heleboel enthousiaste ondernemers en bewoners. In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug.

Samen met ondernemers, inwoners, ambtenaren, raadsleden en bestuurders gingen we op zoek naar de identiteit van Losser: Landelijk, dorps, lommerrijk, warm en Twents! Vanuit deze identiteit is een Ambitie voor het centrum opgesteld met 8 pijlers: Warm, compact en levendig! Ontspannen verblijven! Groen en lommerrijk! Gastvrij! Ruimte voor water! Oud en nieuw! Duidelijke entrees! en Goed Bereikbaar!

Met het vaststellen van de Ambitie is in mei 2016 de basis voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum door een ruimtelijk samenhangende ontwikkeling gelegd. Vervolgens werkten wij door aan een integrale visie voor het centrum…