CentrumLosserDAG1/7Eersteschetsen

Centrum Losser DAG 1/7 – Eerste schetsen
Maar liefst zeven jaren hebben wij gewerkt aan de plannen voor het centrum van Losser en nu is het eerste deel opgeleverd! Wij zijn blij met een tevreden opdrachtgever en een heleboel enthousiaste ondernemers en bewoners. In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug.

In 2014 kwamen in het centrum van Losser een aantal dingen samen: Het Meerjaren Investerings- en Onderhoudsprogramma voor de openbare ruimte (MIP), een initiatief van Centrum Management Losser (CML) voor een toekomstbestendig Losser én een aantal autonome ruimtelijke ontwikkelingen zoals de nieuwe woonwijk ’t Zijland en de ontwikkeling van de Aloysiuslocatie.

Vanuit onze betrokkenheid bij bovenstaande projecten in de openbare ruimte ontstonden stap voor stap kansen en ideeën voor de inrichting van het centrum. Zo rolden de eerste schetsen voor ’t Zijland en de Langenkamp van onze tekentafel en opperden wij voorzichtig de eerste beelden voor een groene en klimaatbestendige inrichting. En toen begon de bal te rollen…