CentrumLosserDAG3/7Visie

Centrum Losser DAG 3/7 – Visie
Maar liefst zeven jaren hebben wij gewerkt aan de plannen voor het centrum van Losser en nu is het eerste deel opgeleverd! Wij zijn blij met een tevreden opdrachtgever en een heleboel enthousiaste ondernemers en bewoners. In onze ‘Week van Centrum Losser’ blikken wij graag met jou terug.

In een intensief participatietraject met de Klankbordgroep hebben wij de ruimtelijke visie voor het centrum opgesteld, op basis van het ambitiedocument. In de zoektocht naar een goede balans tussen een comfortabel verblijfsgebied en een goede bereikbaarheid hebben wij nauw samen gewerkt met GoudappelCoffeng.

Onderdeel van de visie is de Stijl van de openbare ruimte. Deze stijl staat voor een heldere, eenduidige en kwalitatief hoogwaardige ‘familie’ van bestratingsmaterialen, beplantingen en straatmeubilair die de identiteit en herkenbaarheid van het centrum vergroot: dorps, lommerrijk en Twents! Mooi dat we dit nu buiten terug zien!