Waterinbalans

Extreme neerslag afgelopen weekend en de extreme droogte van de afgelopen jaren maken de problemen pijnlijk zichtbaar. We hebben te weinig ruimte voor een teveel aan water en te weinig water achter de hand in droge periodes. Wij moeten op zoek naar een nieuwe balans. Daarom is het noodzakelijk dat we landschappen en openbare ruimte veerkrachtig en robuust inrichten. Het is slim te kiezen voor een integrale aanpak en ruimte voor water te koppelen aan actuele opgaven als hittestress, biodiversiteit, voedseltransitie, energietransitie én ruimtelijke kwaliteit. Zo ontstaan er leefbare en veilige wijken en een toekomstbestendig landelijk gebied. Zeker op de hoge zandgronden in Oost-Nederland ligt een grote uitdaging. ODIN denkt hier zowel in het stedelijk als het landelijk gebied graag in mee!

Zie ook: http://www.odinlandschap.nl/categorie/water-natuur-energie/