GroenlichtvoordeDuurzameEnergieladder

Gisteravond is de Duurzame Energieladder van de gemeente Almelo vastgesteld. ODIN heeft hier samen met de gemeente aan gewerkt en wordt invulling gegeven aan de Regionale Energie Strategie. Duidelijkheid wordt geboden aan initiatiefnemers onder welke voorwaarden grootschalige opwek van duurzame energie in de clustergebieden mogelijk is. Maar juist ook voor kleinschalige opwek dichtbij huis worden perspectieven en kaders geschetst. In de toekomst worden gebiedsprocessen opgestart om tot gedragen plannen te komen.

De meeste raadsleden roemden de aanpak voor de energieladder. Hier zijn wij natuurlijk trots op en vinden het mooi te lezen dat de Duurzame Energieladder als voorbeeld dient voor andere gemeenten op het gebied van energie, ruimte en landschap! ODIN denkt graag met u mee!

Zie ook: https://www.tubantia.nl/almelo/duurzaamheidsplan-almelo-goedgekeurd-windmolens-en-meer-zonnepanelen-onderweg~ab00d1df/