OnthaasteninhetReggedal

Vakantiepark Mölke is een prachtplek aan de Regge in de gemeente Wierden. ODIN mocht in 2018 al meedenken in de ruimtelijke ambitie voor de toekomst van Mölke. Aan de hand van kwaliteiten en kansen hebben we samen met de familie van de Maat een ambitiedocument opgesteld. In deze ruimtelijke ambitie stonden het gebruik maken van de landschappelijke kwaliteiten, het vergroenen van de entree, het benutten van de ligging aan het Reggedal, een nieuwe insteekhaven, een landschapswinkel met streekproducten en een aantrekkelijk parkcentrum als startpunt voor diverse routes centraal.

In het kader van de ‘stimuleringsregeling versterken groene uitstraling toeristische bedrijven’ van Gastvrij Overijssel hebben wij vervolgens in 2019 een doorvertaling gemaakt van de ruimtelijke ambitie in een inrichtingsschets voor het entreegebied. De gedachte was om met dit plan toe te werken naar een park met een typisch Twentse uitstraling, waarbij ingezet wordt op beleving van groen en beleving van de Regge. Dat is wat mensen naar Twente trekt, en dat is wat Mölke wil uitstralen! Aspecten als ‘ontstenen’, vergroenen en het verbeteren van de uitstraling staan daarbij voorop. Inmiddels begint de nieuwe entree al duidelijk vorm te krijgen! Beplantingen zijn aangebracht, verhardingen zijn vernieuwd en de oude boerderij is omgetoverd tot Reggewinkel.

Mölke timmert hard aan de weg!

Samen met Landschap Overijssel, Gemeente Wierden, Provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen.