Stedelijketransformatiesalsimpulsvoordestad

Onze collega Anke Kuipers nam deel aan het Jaarcongres stedelijke  transformaties als impuls voor de stad van Provincie Utrecht. Veranderingen en ontwikkelingen op het gebied klimaatadaptatie, biodiversiteit, de toekomstige in- en uitbreidingen en mobiliteit vragen om een nieuwe kijk op de invulling van de openbare ruimte in de stad.

Het is hierbij noodzakelijk de menselijke maat en de kwaliteit van de openbare ruimte niet uit het oog te verliezen, zodat een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving ontstaat.

Een uitdagende en leuke opgave voor ons als landschapsontwerpers!