Inspiratiesessiesduurzaamheid

Lokale overheden en particuliere initiatiefnemers krijgen steeds meer te maken met vragen over de transitie van openbare ruimte, stedelijk gebied en landschap. Energietransitie, Landbouwtransitie, Natuurinclusief bouwen, hernieuwbare energie; Van een lineaire economie naar een circulaire economie. Maar hoe doen we dat? En hoe ziet dat er uit, welke beelden horen hierbij? Deze vragen krijgen wij ook steeds meer van onze opdrachtgevers. Wij kunnen daarbij helpen!

Steeds vaker geven wij samen met onze opdrachtgevers inspiratiesessies over het thema duurzaamheid. Onderwerpen als meervoudig ruimtegebruik, het versterken van landschapsstructuren, het vergroten van de biodiversiteit, inpassing van zonneparken en een klimaatadaptieve openbare ruimte brengen wij op een begrijpelijke en toegankelijke manier voor het voetlicht. Dit doen we aan de hand van inspirerende voorbeelden in binnen- en buitenland en aan de hand van een eigen visie en projecten. Projecten op de schaal van het landschap, maar ook kleinschalige, lokale initiatieven. Projecten waar we letterlijk en figuurlijk energie van krijgen! Energie die we graag op u overbrengen.

Wij denken namelijk graag met u mee om stappen te zetten in uw transitieopgave. Meer weten? Wij maken graag een afspraak!