ErveVechtdalkrijgtvorm!

Daar waar vroeger de Regge en Vecht samenvloeiden, ligt op een rivierduin het erf Dunnewind. Zoals de loop van beide rivieren verandert, zo is ook het erf in transitie. In het kader van Ruimte voor de Vecht is het erf getransformeerd naar het Erve Vechtdal. Er is volop ruimte voor natuur, water, streekproducten en recreatie. Erve Vechtdal is een belangrijke speler in het recreatieve netwerk van het Vechtdal en is een goed voorbeeld van natuur inclusieve landbouw. De brandrode runderen van Simone Koggel grazen langs de Vecht.

Op dit moment wordt er hard gewerkt en krijgt het erf steeds meer vorm: ”…We zijn nu het project vordert des te blijer dat we met ODIN tot een prachtige erfinrichting zijn gekomen. De finishing touch moet natuurlijk nog, maar de contouren zijn goed zichtbaar…”

Samen met Gemeente Ommen, Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta