Klimaatadaptatieindepraktijk!

ODIN is al sinds 2016 betrokken bij de planvorming voor de herinrichting van het centrum van Losser, met als doel de aantrekkingskracht, de identiteit van een groen en lommerrijk Twents dorp en de toekomstbestendigheid te versterken. Dura Vermeer is als onderdeel van het Bouwteam bezig met de uitvoering.

Tijdens het ontwerpproces is slim nagedacht over doeltreffende maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie, hittestress, waterberging en waterinfiltratie. Zo worden onder drie grotere parkeerplaatsen infiltratiekratten geplaatst waardoor een buffer van ruim 490 M3 aan waterberging in de bodem ontstaat. De ‘klimaatboom’, een iep, komt met zijn wortels midden in het krattenveld te staan, daardoor heeft de boom meer en langer beschikking over grondwater en wordt de neerslag efficiënt besteed.

Het project is een goed voorbeeld van hoe vroegtijdige samenwerking leidt tot een gezamenlijk gedragen project en innovatieve, duurzame oplossingen. Nog steeds denken wij op vaste momenten mee in het Bouwteam om de kwaliteit van het ontwerp tot en met uitvoering te borgen. Met als resultaat een duurzaam toekomstbestendig centrum!

Samen met Dura Vermeer en Gemeente Losser