InLaagZuthemwordthardgewerkt!

Het dorp krijgt de komende tijd een flinke metamorfose. Aanleiding waren klachten over de verkeersveiligheid in het dorp. Daarom worden de Kolkweg en de Langeslag aangepakt. Tegelijk worden andere aanpassingen gedaan om de leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levensloopbestendig wonen te verbeteren. Eind 2019 worden de werkzaamheden afgerond en is Laag Zuthem klaar voor de toekomst!

ODIN is door de Gemeente Raalte gevraagd om een bijdrage te leveren aan een duurzame en ruimtelijke kwalitatieve inrichting. Aan de hand van een aantal scenario’s hebben wij ruimtelijke ideeën aangedragen. Ideeën voor groene entrees van het dorp, vergroening van het wegprofiel, ruimte voor water, klimaatadaptieve inrichting en vergroting van de biodiversiteit. Een meerwaarde voor het dorp! We zijn erg benieuwd naar het eindresultaat!