Mooimoment!

Het gaat hard met de uitvoering van Reggeproject De Parel! De laatste weken zijn wij regelmatig op locatie te vinden om samen met Waterschap Vechtstromen, Baks Civiel- en Cultuurtechniek en Maurice Roetgering (eigenaar De Parel) vorm te geven aan een natuurlijk en veerkrachtig beekdal voor de Regge. Op het moment dat de oude Regge haar weg zoekt in haar nieuwe loop maakt ons hart een sprongetje. Weer een stap gezet op weg naar een robuust en toekomstbestendig watersysteem!