PerspectiefOverijsselOntwerplabTwente

Gisteren was onze collega Ramon Postma onderdeel van het Ontwerplab Twente in Almelo in het kader van het Perspectief Overijssel 2050. De provincie Overijssel stelt de komende tijd het perspectief 2050 samen met de gemeenten, waterschappen en professionals op. De grote transitieopgaven hebben allemaal een ruimtelijke component. Door het verlangen uit te spreken, daar samen en integraal over na te denken én te schetsen ontstaan interessante denkrichtingen. Het resultaat van de dag vormt samen met de andere 3 Ontwerplabs uit de Provincie input voor het Perspectief 2050 en draagt bij aan de herziening van de omgevingsvisie Overijssel. Samen geven wij hiermee richting aan Overijssel. Interessant en waardevol om hier in mee te mogen denken!