NatuuraanlegprojectReggedalEnter

De uitvoering van het project Reggedal Enter verloopt voorspoedig! De natuuraanleg (het grondwerk) is nagenoeg gereed en waterschap Vechtstromen verwacht het totale werk na de zomer op te kunnen leveren. Wat is er veel werk verzet en wat wordt het mooi!