CentrumplanWeerselo

De uitvoering van het centrumplan is in volle gang. Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe centrum van Weerselo. Samen met stakeholders en omwonenden heeft ODIN vorm gegeven aan het groenstructuurplan en het beplantingsplan geïnspireerd op het nabijgelegen Stift. De werkzaamheden aan de nieuwe riolering en de verhardingen duren nog even maar straks geven de nieuwe bomen en Rododendrons kleur en sfeer aan het nieuwe centrum!

In opdracht van de Gemeente Dinkelland i.s.m. Bureau Overmorgen.