DrogevoetenvoorCondorCarpets

Condor Carpets vroeg ODIN in 2016 mee te denken met de inpassing en terreininrichting van de lang gekoesterde uitbreiding in Hasselt. In opdracht van Condor Carpets en in samenwerking met EVE Architecten, Voortman Steel Constructions, gemeente Zwartewaterland, Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben wij het ontwerp gemaakt voor de landschappelijke inpassing en de terreininrichting.

Klimaatadaptatie is een actueel thema bij nieuwe ontwikkelingen. De grote dakvlakken en vele verhardingen vragen om creatieve oplossingen en meervoudig ruimtegebruik in de zoektocht naar ruimte voor (hemel)water. Door slim gebruik te maken van gebiedskenmerken van het landschap en de veerkracht van de natuur kunnen wij een klimaatbestendig ontwerp mogelijk maken.

Het ontwerp is een robuust watersysteem volgens een patroon van sloten. Er ontstaan diverse gradi├źnten die zowel een landschappelijke en ecologische waarde hebben. Bij zware regenval vullen de sloten in het laagste deel zich tot een groot imposant watervlak. De sfeer van de polder met riet en water reikt dan tot de rand van het bedrijventerrein en zorgt dat Condor Carpets droge voeten houdt.