AmerongenWaterproof

Gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt momenteel hard aan het waterproof maken van Amerongen. Directe aanleiding van de vraag is de grote wateroverlast in enkele woongebieden gelegen in een erosiedal op de overgang van de Utrechtseheuvelrug naar de Neder-Rijn. Naast de omvorming van het bestaande gemengd rioolstelsel naar een gescheiden stelsel heeft de Gemeente Utrechtse Heuvelrug de ambitie om het hemelwater weer meer zichtbaar te maken. De beleving van het water geeft een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit, het zichtbaar maken van de landschappelijke ondergrond en het watersysteem.

In opdracht van BOOT – Ingenieurs met een verhaal. werkt ODIN momenteel aan de landschappelijke inpassing van een waterberging in een plantsoen langs De Del.