LandschapsplanKavelWitmoesdijk

Op een prachtige plek net even buiten de stadsrand van Rijssen hebben we een landschapsplan opgesteld voor een particulier initiatief. Het plan omvat de sloop van de bestaande opstallen, de inpassing van een nieuwe woonvilla met enkele bijgebouwen, alsook de herinrichting van het terrein. Het landschapsplan als onderdeel van het principeverzoek is door de gemeente goedgekeurd.

De kavel kent twee unieke werelden die in het plan worden versterkt. Een intiem bos met fraaie oude eiken op de hoger gelegen dekzand rug en een lager gelegen open weiland met fraaie, vrije uitzichten naar buiten. De woning is gepositioneerd op de rand van het bos en brengt de twee werelden samen. Het grasland wordt omgevormd tot een bloemrijke weide. Een sloot met riet en elzen langs de kavelgrens versterkt hier het karakter van het jonge ontginningslandschap. De tuin in het hart van de kavel kent een strakke compositie van paden, terrassen en plantenborders. Enkele bomen breken de ruimte, scheppen diepte en sfeer.

Met veel plezier werken wij samen met EVE-architecten verder aan de uitwerking van plan!