Zonnevelden in dorps- en stadsranden Flevoland

In opdracht van de provincie Flevoland heeft Odin, in het kader van de Atelierweek Zon, een atelierochtend mede mogen vormgeven. Het doel van het atelier was een verkenning naar de mogelijkheden voor grondgebonden zonne-energie in de stads- en dorpsranden. In een presentatie hebben we in een verkenning van de opgave, de karakteristieken van het landschap en enkele inspirerende voorbeelden van zonneparken, een aantal prikkelende scenario’s geschetst.

Ga je de opgave van 1000 hectare (vergelijkbaar met de stad Emmeloord) concentreren in een zichtbaar drijvend icoon, gekoppeld aan de stedelijke regio Almere, dat het innovatieve karakter van Flevoland versterkt? Of koppel je de inpassing van zonnevelden alleen aan de grote gebiedsopgaven in de polders: Lelystad Airport, Oosterwold en het kassengebied nabij Ens? Een andere strategie is om aan te sluiten bij de initiatieven vanuit de samenleving. Dit scenario vraagt om een bottum-up benadering met als resultaat dat over de gehele provincie zonneparken ontstaan. In deze aanpak zijn bouwstenen noodzakelijk om de ruimtelijke kwaliteit in dit prachtige open landschap te waarborgen.

Na de presentatie zijn we in verschillende groepen uiteengegaan en hebben we met een kaart op tafel en een bouwdoos met 1000 hectare aan zonnevelden met elkaar mogen puzzelen. De conclusie van de middag in staccato: “Zonne-energie leeft en leidt tot goede gesprekken”. Er zijn voldoende kansen in de provincie maar de uitdaging ligt in het stellen van kaders, zodat voldoende ruimte overblijft voor initiatiefnemers. Zonne-energie kan een prima bijdrage leveren in de energieopgave waar Flevoland voor staat.