De afgelopen jaren hebben wij samen met het dorp gewerkt aan de kwaliteitsimpuls. Erve Boerrigter is een deelproject van de kwaliteitsimpuls. De planvorming voor erve Boerrigter en omgeving is nog in volle gang. Vooruitlopend op de gehele herinrichting deed zich een kans voor om de sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke verbinding van de voorzijde van de boerderij met het centrum van de Lutte te versterken. De wens voor het ontwikkelen van de atelierschuur, moestuin en jeu de boules banen sluiten aan op de gewenste sociaal-maatschappelijke verbinding met het centrum. De voorzijde van het erf lag tot dan toe altijd ongebruikt en verscholen achter een hoge haag.

ODIN heeft samen met de jeu de boules vereniging, stichting dorpshoes en de omwonenden het ontwerp gemaakt voor de voorzijde van Erve Boerrigter. Uitgangspunt in het ontwerp zijn de waardevolle lindes en de bestaande eikengaard. Nieuwe fruitbomen en een beukenhaag omzomen de moestuin en jeu de boules banen. Een nieuw voetpad tussen Erve Boerrigter en het centrum zorgt voor een functionele en tegelijk sfeervolle verbinding.

Het ontwerp is inmiddels gerealiseerd en het dorp is blij met het resultaat!
i.o.v. Gemeente Losser i.s.m. Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter