Historische context
Het plangebied is gelegen aan de Soestdijkerstraatweg 139 te Hilversum. Het betreft een locatie met een bijzondere geschiedenis. Een plek die onderdeel is geweest van een groter landgoed in de Engelse landschapsstijl, Hoeve ter Heide, in de loop van de tijd hernoemd naar Villa Heidepark. De villa is inmiddels niet meer aanwezig maar veel onderdelen van het oorspronkelijke landschap zijn nog herkenbaar. Waaronder de vijver, aangelegd in 1857, waarbij het tracé van de Soestdijkerstraatweg zelfs is aangepast en omgelegd. Paden en wegen hadden een organische vorm en de beplantingsstructuur bestond uit grotere en kleinere bosjes afgewisseld met open plekken. De leesbaarheid van de Engelse Landschapsstijl is in de loop van de tijd verdwenen. Randen zijn dichtgegroeid, boomgroepen ‘kleven’ aan elkaar en zaailing bomen hebben er voor gezorgd dat het nu meer oogt als bos dan als parklandschap.

Ruimtelijk concept
De oorspronkelijke Engelse landschapsstijl van het terrein is een belangrijke inspiratiebron geweest voor het ontwerp. Voor de inpassing van de 7 woningen op het terrein is een ruimtelijk concept ontwikkeld dat recht doet aan de identiteit van de plek, met veel aandacht voor de cultuurhistorische waarde en betekenis.

Ontwerp
Het ontwerp doet zoveel mogelijk recht aan de oorspronkelijke boomgroepen. Waardevolle groepen met duurzame soorten worden vrijgezet en komen daarmee weer tot hun recht. Het contrast tussen open en besloten ruimtes wordt hiermee versterkt, passend bij de oorspronkelijke ruimtelijke structuur. Ook bestaande rododendrongroepen dragen hier optimaal aan bij, passend bij het fraaie parklandschap. Ook zichtlijnen worden hiermee in oude luister hersteld en nieuwe zichtlijnen voegen een extra laag aan het landschap toe.
De compositie van de gebouwen vertoont een heldere ruimtelijke samenhang met de landschapsstructuur. De gebouwen zijn familie van elkaar. Zo krijgt de oorspronkelijke plek van de villa een meer statige villa en wordt deze vergezeld landelijke villa’s. Aan de westzijde wordt daarnaast op een ruime kavel in het groen een vrijstaande villa ontwikkeld. Ook de erfafscheidingen op de overgang tussen de kavels en naar het parklandschap bestaan uit wintergroene beplantingen. Een combinatie van lagere rododendrongroepen en hagen zorgt voor een robuust groen raamwerk waarbinnen de villa’s een ruimtelijke samenhangend geheel vormen. Enkele nieuwe parkbomen versterken het parkachtige karakter. Aan de voorzijde is de vijver met de aangrenzende gazons een belangrijk onderdeel van het parklandschap. Deze wordt weer in ere hersteld, waardoor lucht en ruimte ontstaan. De cultuurhistorische waarde van de vijver wordt hiermee weer herkenbaar. In combinatie met een ontspannen en meer organische interne ontsluitingsstructuur die recht doet aan de Engelse Landschapsstijl ontstaat een aantrekkelijk gebied met veel ruimtelijke kwaliteit waar het prettig wonen is.