Een klimaat adaptief en natuurlijk Populierenpark! Voor het Populierenpark hebben wij in opdracht van de gemeente Dinkelland samen met de initiatiefgroep Populierenpark een ontwerp gemaakt. Toegankelijkheid, sociale veiligheid, (natuurlijk) spelen, biodiversiteit en ruimte voor water zijn belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp geweest.

Het park is inmiddels aangelegd en bestaat uit een natuurlijk deel en een meer gecultiveerd deel. In het natuurlijke deel liggen natte laagtes met weelderige bloemenmengsels en is er ruimte voor natuurlijk spelen. In het meer gecultiveerde deel liggen o.a. een ruim speelveld en een speelheuvel die ook dienstdoet als buitenlokaal voor de nabijgelegen school. Een ontspannen padenstructuur verbindt het park met de omliggende buurten. Veel van de oude bomen zijn blijven staan en er zijn zelfs weer nieuwe populieren in het park geplant!

i.o.v. Gemeente Dinkelland i.s.m. initiatiefgroep Populierenpark