Als je door het dorp rijdt valt het meteen op! Laag Zuthem heeft een metamorfose ondergaan. Bewoners van Laag Zuthem maakten zich al lange tijd zorgen over de verkeersveiligheid in het dorp. Dat lieten ze tijdens de Raad op Pad in juni 2016 aan de gemeente Raalte weten. Het ging daarbij om de twee belangrijke doorgaande straten in het dorp, de Kolkweg en de Langeslag. Voor de gemeente Raalte was dit aanleiding om eens goed naar de verkeersituatie in Laag Zuthem te kijken. Met als resultaat dat niet alleen de verkeersveiligheid is aangepakt, maar ook de mogelijkheid is aangegrepen om verbeteringen door te voeren op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levensloopbestendig wonen. Een mooie gecombineerde opgave.

ODIN is tijdens het ontwerpproces voor beide straten door de gemeente gevraagd om een bijdrage te leveren aan een duurzame en ruimtelijke kwalitatieve inrichting. Wij hebben scenario’s opgesteld en gekozen voor een benadering die de kracht, de kwaliteiten maar ook de verscheidenheid van het dorp laat spreken. Dit betekent dat niet elke plek dezelfde inrichting hoeft te krijgen. Materialen en beplantingen zijn familie van elkaar maar kunnen verschillen, passend bij de plek en de gewenste uitstraling.

Daarnaast is uitvoerig aandacht besteed aan een klimaatadaptieve inrichting, met ruimte voor water en een vergroting van de biodiversiteit. De gemeente heeft onze ideeën verwerkt in een definitief ontwerp dat inmiddels is gerealiseerd. Een ware metamorfose waar bewoners trots op mogen zijn. Een meerwaarde voor het dorp!