De afgelopen jaren hebben wij samen met het dorp gewerkt aan de kwaliteitsimpuls. De herinrichting van de Dorpstraat is een uitwerking van de kwaliteitsimpuls. Het aanpakken van de hemelwateroverlast en een rioolreconstructie waren de aanleiding van de herinrichting. Samen met de klankbordgroep, aanwonenden en betrokken ondernemers hebben wij een schetsontwerp en het beplantingsplan opgesteld voor de bovengrondse inrichting van de openbare ruimte.

De kernwaarden dorps, landelijk, gastvrij en lommerrijk staan aan de basis van het schetsontwerp. Vanuit een integrale benadering en het koppelen van kansen en opgaven op het gebied van riolering, klimaatadaptatie, verkeer, identiteit en ruimtelijke kwaliteit is het schetsontwerp vormgegeven. Het snelheidsregime gaat terug naar 30 km/h en bijpassende verkeersremmende maatregelen zijn zorgvuldig in relatie met een robuust hemelwatersysteem ontworpen. De dorpse sfeer komt terug in de gebakken klinkers in de rijbaan en in de trottoirs bij de winkels. Nieuwe bomen met voldoende doorwortelbare ruimte in soorten als linde, fladder iep, beuk en af en toe een eik dragen bij aan het dorpse karakter en vergroten de biodiversiteit. Samen met de klankbordgroep gaan wij de komende tijd aan de slag met het uitwerken van o.a. een verwijzing naar de Luttermolen binnen het project Gastvrij de Lutte.

De nieuwe Dorpstraat is onlangs geopend en wij zijn, samen met het dorp, trots op het resultaat!

i.o.v. Gemeente Losser i.s.m. Anacon en Klankbordgroep de Lutte