Het centrum van Weerselo krijgt een rijke landgoedsfeer

Geïnspireerd op het eeuwenoude nabijgelegen Stift met haar majestueuze lanen en prachtige gebouwen in het lommerrijke groen, hebben wij samen met de bewoners en gebruikers van het centrum een plan ontworpen.

De bos- en landgoedsfeer van het Stift en het nabijgelegen St. Jozef vormden de basis voor het groenstructuurplan. Eeuwenoude eiken krijgen de ruimte, een nieuwe laan wordt aangeplant en de Weerselerbeek wordt weer zichtbaar. Het groenstructuurplan is uitgewerkt in een concreet beplantingsplan, gereed voor aanleg. Onder de bomen vormen straks Rododendrons en Stinzen, met een diversiteit in hoogtes en bloeitijden, in het voorjaar een rijk pallet aan kleuren.

i.o.v. de Gemeente Dinkelland en i.s.m. Bureau Overmorgen