Almelosestraat als visitekaartje voor Raalte

De gemeente Raalte werkt aan de plannen voor de herinrichting van de Almelosestraat in Raalte, het gebied tussen de kruising met de Enkstraat en de brug over het kanaal. Een belangrijke ontsluitingsroute voor het dorp Raalte en van oudsher dé verbinding van Zwolle naar Almelo. De gemeente wil graag dat de Almelosestraat het visitekaartje van Raalte wordt. Wij hebben hierin meegedacht en ideeën, principes en beelden aangedragen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de Almelosestraat.

In het licht van het verkeerskundig ontwerp van de gemeente, met een onderscheid in een 50 km/h-zone en een 30 km/h-zone, hebben wij een ruimtelijk concept ontwikkeld dat recht doet aan de ontwikkeling van de Almelosestraat in de tijd. Dit ruimtelijk concept laat zien hoe we met beplantingen langs het traject (boomstructuur en type onder beplanting) omgaan en welke verhardingen toegepast kunnen worden. Het concept is gestoeld op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit binnen de context van de stedenbouwkundige structuur. Niet alleen de verkeerstructuur is belangrijk, maar ook de aansluiting van de groenstructuur vanuit het landschap, in de straat, op de individuele kavels en gebouwen. Zo is de toepassing van groen in het 50 km/h gebied meer uniform en een ruimtelijke eenheid, terwijl het groen in het 30 km/h gebied veel rijker en gevarieerder is, reagerend op de stedenbouwkundige korrel in het gebied. De menselijke maat staat hier dan ook meer centraal.

In verschillende impressies is verbeeld welke ruimtelijke ingrediënten een kwaliteitsimpuls kunnen geven aan het profiel van de Almelosestraat, waarbij er zowel functioneel/verkeerskundig als ruimtelijk een aanzienlijke meerwaarde wordt gecreëerd.

i.o.v Gemeente Raalte