Ruimte voor water en natuur

Met de herinrichting van Reggedal Enter wil het waterschap de natuurlijke loop van de Regge herstellen, als voorbereiding op de toekomstige klimaatveranderingen. In opdracht van de provincie Overijssel wordt ook maar liefst 115 ha nieuwe natuur gerealiseerd. Een flinke klus!

Met veel plezier heeft ODIN het schetsontwerp voor het Reggedal Enter uitgewerkt. Daarbij zijn de vier (toekomstige) eigenaren/beheerders van de natuurgronden, de provincie, de gemeenten Wierden en Hof van Twente en De Regionale Stichting Enterse Zomp nauw betrokken geweest in de vorm van de Ontwerp Begeleiding Groep (OBG).

Bij de start van de voorbereidingsfase is de OBG volgens Twentse traditie uitgenodigd om ‘buurt te maken’. In een aantal klassieke kevers zijn hebben we het plangebied verkend. Een leuke manier om elkaar te leren kennen en ideeën uit te wisselen!

Inmiddels is het schetsontwerp uitgewerkt in een definitief ontwerp. Omwonenden en belangstellenden zijn geïnformeerd op inloopdagen. Start van de uitvoering is gepland eind 2017. Wij kunnen niet wachten tot het zover is…

i.o.v. waterschap Vechtstromen
i.s.m. Arcadis