AndersboerenmeteennatuurinclusieveboerderijenzonneweideopLandgoeddeGelder

Het Oversticht organiseert in samenwerking met de Provincie Overijssel de prijsvraag Erfgoed Sterren in vijf categorieën. Eén van de categorieën binnen Erfgoed Sterren is ‘Anders boeren’: met erfgoed een nieuw perspectief op voedselketens vormgeven! Wij adviseren momenteel Landgoed de Gelder en Farm Brothers  https://www.farmbrothers.com/ bij het vormgeven van een natuur inclusieve boerderij waarbij erfgoed, nieuwe […]

Lees meer

Indetussentijd

En toen zaten we thuis. Alle zes. Met onze kinderen, huisgenoot of partner. Onwennig. Met een gevoel van onbehagen. Maar in de overtuiging dat wij er alles aan willen doen om de veiligheid van kwetsbare mensen zoveel mogelijk te borgen. En dan is het eigenlijk niet zo moeilijk. Dan doe je alles wat in je […]

Lees meer

OnthaasteninhetReggedal

Vakantiepark Mölke is een prachtplek aan de Regge in de gemeente Wierden. ODIN mocht in 2018 al meedenken in de ruimtelijke ambitie voor de toekomst van Mölke. Aan de hand van kwaliteiten en kansen hebben we samen met de familie van de Maat een ambitiedocument opgesteld. In deze ruimtelijke ambitie stonden het gebruik maken van […]

Lees meer

ErveVechtdalkrijgtvorm!

Daar waar vroeger de Regge en Vecht samenvloeiden, ligt op een rivierduin het erf Dunnewind. Zoals de loop van beide rivieren verandert, zo is ook het erf in transitie. In het kader van Ruimte voor de Vecht is het erf getransformeerd naar het Erve Vechtdal. Er is volop ruimte voor natuur, water, streekproducten en recreatie. […]

Lees meer

Stedelijketransformatiesalsimpulsvoordestad

Onze collega Anke Kuipers nam deel aan het Jaarcongres stedelijke  transformaties als impuls voor de stad van Provincie Utrecht. Veranderingen en ontwikkelingen op het gebied klimaatadaptatie, biodiversiteit, de toekomstige in- en uitbreidingen en mobiliteit vragen om een nieuwe kijk op de invulling van de openbare ruimte in de stad. Het is hierbij noodzakelijk de menselijke […]

Lees meer

Inspiratiesessiesduurzaamheid

Lokale overheden en particuliere initiatiefnemers krijgen steeds meer te maken met vragen over de transitie van openbare ruimte, stedelijk gebied en landschap. Energietransitie, Landbouwtransitie, Natuurinclusief bouwen, hernieuwbare energie; Van een lineaire economie naar een circulaire economie. Maar hoe doen we dat? En hoe ziet dat er uit, welke beelden horen hierbij? Deze vragen krijgen wij […]

Lees meer

DeenergietransitieindeGemeenteAlmelo

In de regio Twente ondersteunen wij de gemeente Almelo in het voorbereiden van de ruimtelijke inpassing van het bod voor de Regionale Energiestrategie (RES). De Duurzame Energieladder werd 7 januari gepresenteerd in het politiek beraad. De energietransitie betekent nogal wat voor inwoners, de omgeving en het landschap. Door er met elkaar over te praten ontstaat […]

Lees meer

AandeslagopLandgoedJunne!

In opdracht van a.s.r. real estate en samen met BJZ.nu werken we aan een landgoedvisie voor Junne. Onderwerpen zoals water, natuur, landbouw, bosbouw, energie, wonen en recreatie komen aan bod. Doel is te komen tot een gedragen visie die richting en invulling geeft aan de komende decennia zodat Junne een toekomstbestendig en vitaal landgoed blijft!

Lees meer

ODINinspiratietourEnergie&Landschap!

Ter ere van ons 10 jarig bestaan brachten we met een bus vol professionals op het vlak van landschap, leefomgeving en energie een bezoek aan de zonneparken in Heeten en Hengelo (G). Op beide parken kregen we een rondleiding met een toelichting van de initiatiefnemers van het eerste uur. Tijdens de wandeling kwamen thema’s als […]

Lees meer

Klimaatadaptatieindepraktijk!

ODIN is al sinds 2016 betrokken bij de planvorming voor de herinrichting van het centrum van Losser, met als doel de aantrekkingskracht, de identiteit van een groen en lommerrijk Twents dorp en de toekomstbestendigheid te versterken. Dura Vermeer is als onderdeel van het Bouwteam bezig met de uitvoering. Tijdens het ontwerpproces is slim nagedacht over […]

Lees meer

Samenhetveldin!

Kunnen in het landelijk gebied natuur, landbouw, ecologie, economie en recreatie nog wel duurzaam samengaan? Een vraag die nu actueler lijkt dan ooit. Afgelopen week brachten we met het team min of meer toevallig een bezoek aan de uiterwaarden van de IJssel net ten noorden van Deventer. Hier is door IJssellandschap een uniek en innovatief […]

Lees meer

InLaagZuthemwordthardgewerkt!

Het dorp krijgt de komende tijd een flinke metamorfose. Aanleiding waren klachten over de verkeersveiligheid in het dorp. Daarom worden de Kolkweg en de Langeslag aangepakt. Tegelijk worden andere aanpassingen gedaan om de leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levensloopbestendig wonen te verbeteren. Eind 2019 worden de werkzaamheden afgerond en is Laag Zuthem klaar voor de […]

Lees meer

Hetiszover!

De plannen voor Erve Vechtdal in Varsen zijn akkoord en de vergunning is verleend. Gefeliciteerd! Een mooi moment waar wij na een periode van intensieve samenwerking met Koesafari Erve Vechtdal, Bouwbureau Jansman, BJZ en Gemeente Ommen trots op mogen zijn. ODIN heeft de ruimtelijke visie, de erfinrichting en de beplantingen ontworpen met aandacht en ruimte […]

Lees meer

GenietenvandeRegge

Zelfs tijdens onze vakantie genieten wij van onze eigen projecten! Prachtig om te zien hoe het landschap van de Regge rondom Enter vorm heeft gekregen. De Regge zit echt in ons hart! Dat meer mensen zo genieten van het beekdal van de Regge is echt fantastisch om te zien. Daar doen we het voor!

Lees meer

CentrumWeerselo

Een terrasje pakken in Weerselo is een feestje! Onder het genot van een koel drankje hebben we ons weer even ‘opgeladen’ in het vernieuwde centrum van Weerselo. Prachtig om te zien hoe de beplantingen sfeer geven aan het centrum!

Lees meer

Mooimoment!

Het gaat hard met de uitvoering van Reggeproject De Parel! De laatste weken zijn wij regelmatig op locatie te vinden om samen met Waterschap Vechtstromen, Baks Civiel- en Cultuurtechniek en Maurice Roetgering (eigenaar De Parel) vorm te geven aan een natuurlijk en veerkrachtig beekdal voor de Regge. Op het moment dat de oude Regge haar […]

Lees meer

MuurschilderingBlokkenpark

Kunst op de Blokkendoos! Dat is een mooie toevoeging aan ons ontwerp voor het Blokkenpark! https://www.tubantia.nl/hellendoorn/muurschildering-op-de-blokkendoos-in-nijverdal~a47aeab1/

Lees meer

Inspirerendzomeruitje

Onder een stralend zonnetje bezochten we vorige week donderdag samen met de collega’s van EVE Architecten het project ‘De Krijgsman’ in Muiden. Goed om samen van gedachten te wisselen over architectuur, landschap en openbare ruimte. Als afsluiter genoten we van een hapje en een drankje aan het water!

Lees meer

PerspectiefOverijsselOntwerplabTwente

Gisteren was onze collega Ramon Postma onderdeel van het Ontwerplab Twente in Almelo in het kader van het Perspectief Overijssel 2050. De provincie Overijssel stelt de komende tijd het perspectief 2050 samen met de gemeenten, waterschappen en professionals op. De grote transitieopgaven hebben allemaal een ruimtelijke component. Door het verlangen uit te spreken, daar samen […]

Lees meer

PanoramaNederland

Afgelopen dinsdag hebben onze collega’s inspiratie opgedaan tijdens de Panorama Lezing. Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst. Het Panorama is opgesteld door het College van Rijksadviseurs en reist momenteel […]

Lees meer

Inspiratie!!

Inspiratie opdoen met je collega’s of met andere vakgenoten! Afgelopen vrijdag ging onze collega Anke op fietsexcursie in Eindhoven met de NVTL. Zij bezocht hier een aantal breed uiteenlopende projecten. Van binnenstedelijke herontwikkeling – woonwijk STRIJP R, tot aan beplantingsplan bij ’t van Abbemuseum door Piet Oudolf. Met vakgenoten in gesprek over belangrijke thema’s als […]

Lees meer

Eenbijzonderedag!

Afgelopen zaterdag vond de officiële openingshandeling plaats van Landgoed de Vlaminckhorst in Heino. Genodigden en belangstellenden konden met eigen ogen het resultaat bewonderen van een intensieve restauratieperiode. Prachtig om te zien dat de historie van deze zeldzame Sallandse Spieker weer nieuw leven in is geblazen! Met veel plezier hebben wij hier een bijdrage aan geleverd!

Lees meer

“Wegmetdietegels.Ikkrijgweereengroenetuin!”

De gemeente Hof van Twente heeft ons gevraagd om samen met 5 ambassadeurs uit de straat, Viverion en de Groene Loper een duurzaam schetsontwerp op te stellen voor de Lijsterstraat in Goor waarbij klimaatadaptatie, vergroening en biodiversiteit centraal staan. Een uniek project waarin de straat van gevel tot gevel opnieuw wordt ingericht en waarin de […]

Lees meer

ODINdoetinspiratieop!

Afgelopen week hebben we met het team een bezoek gebracht aan de Grotestraat in Nijverdal, naar een ontwerp van OKRA. Mooie materialen, fraaie oplossingen, echt de moeite waard om te bekijken!

Lees meer